Terri Myer

Flamingos

Flamingos
Flamingos
20 x 30"
oil